• Stambeno naselje “Hemofarm
  P I Po+P4+Pk, 1997-1999., investitor Hemofarm Koncern
 • Stambeni objekat u ul. Stevana Nemanje br. 11
  P+4+Pk, 2000-2001., Investitor Građevinska direkcija Republike Srbije
 • Poslovno-tržni centar “Bahus”
  Po+P+2, 2001-2002., investitor Opština Vršac
 • Stambeni objekat u ul. Ivana Milutinovića 28
  Po+P+2+Pk, 2002-2003., investitor d.o.o. “RASING”
 • Nadogradnja ravnog krova stambenom etažom
  Omladinski trg 2 I 3, P+4, 2003., Fond solidarne izgradnje SO Vršac
 • Rekonstrukcija Crkve Sv. Oca Nikolaja
  2004., Investitor Srpska Pravoslavna CO
 • Hotel “Villa Breg”
  P+3+Pk +, 2005., investitor Hemofarm Koncern
 • L-10 Hemograd
  P+4+Pk, 2005., investitor Fondacija Hemofarm
 • Kongresni Centar Millennium
  P+3, 2005., investitor Centar Millennium
 • Fabrika vode u selu Mesić kod Vršca
  Pr., 2005., investitor “DKP 2. oktobar”, Vršac
 • Bazeni za pijaću vodu u selima: M. Središte, Markovac, Jablanka, Sočica
  deo vodovoda, 2006., investitor “DKP 2. oktobar” Vršac
 • PTT centrale u selima: M. Središte, Markovac, Jablanka, Sočica, V. Središte, Gudurica, Mali Žam, Mesić
  adaptacija I izgradnja novih, 2006., investitor Mesne zajednice I Opština Vršac
 • Bolnica Vršac – Odeljenje Hirurgije
  rekonstrukcija, 2006-2007., investitor Opština Vršac – sredstva samodoprinosa
 • Domovi Kulture I škole u selima: Jablanka, Sočica, Vatin, Potporanj, Orešac, Parta
  rekonstrukcija, 2006-2007., investitor Fondacija Hemofarm
 • Stambeni objekat u ul. Vojnički Trg 1
  Po+P+3+Pk, 2006-2007., investitor d.o.o. “RASING”
 • Stambeni objekat u ul. Stanoja Glavaša 37
  Su+P+3+Pk, 2007., investitor d.o.o. “RASING”
 • Domovi Zdravlja: Vršac, Alibunar, Bela Crkva, Plandište
  adaptacija, 2007., investitor Nacionalni Investicioni Plan – Ratko Mitrovic Dedinje
 • Stambeno-poslovni objekat u ul. Đure Jakšiča 3
  Po+P+3+Pk, 2007-2008., investitor d.o.o. “RASING”
 • Nadgradnja stambenih objekata L”A” I L “B” u Vršcu u ul. Nikite Tolstoja br. 3
  2013., investitor d.o.o. “Invest stan” Vršac
 • Izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Vršcu u ul. Vuka Karadžića
  2011-2012., investitor “Stroj invest” Vršac
 • Izgradnja poslovno-proizvodne fabričke hale, Banatski Karlovac
  2013., investitor d.o.o. “TIM”, Banatski Karlovac
 • Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u naselju “Stepe Stepanovića” u Beogradu
  2012-2013., investitor PMC Beograd
 • Rekonstrukcija ugostiteljskog objekta na kvantaškoj pijaci u Vršcu
  2013-2014., investitor DP “Drugi oktobar” Vršac
 • Adaptacija poslove zgrade “DDOR Novi Sad” u Vršcu, ul. Đure Jakšića br. 3
  2013., investitor DDOR “Novi Sad” Vršac
 • Izgradnja objekta tržnice I zelene pijace “AGRICO” u Vršcu
  2014-2015., investitor Opština Vršac
 • Fabrika za reciklažu u Vršcu
  na gradskoj deponiji, 2014-2015., investitor DP “Drugi oktobar” Vršac
 • Rekonstrukcija odeljenja Ginekologije Opšte bolnice “VRŠAC” u Vršcu
  2015., investitor Opšta bolnica “Vršac”
 • Izradnja Olimpijskog bazena u Vršcu
  2015-2016., investitor Opština Vršac
 • Izgradnja objekta Kotlarnice “HEMOFARM” u Vršcu
  2015-2016., investitor “HEMOFARM” Vršac
 • Radovi rekonstrukcije u Upravnoj zgradi “SAA” u Vršcu
  2016., investitor “SMATSA” d.o.o., Beograd
 • Izgradnja magacina 005 u HEMOFARMU u Vršcu
  2016. "SMATSA" DOO, Beograd
 • Izgradnja Postrojenja za preradu vode za piće u Pavlišu, Opština Vršac
  2016-2017. "HEMOFARM" Vršac
 • Izgradnja objekata za prijem grožđa i prizvodnju vina, vinarija "SWISSLION - Takovo" u Vršcu
  2016-2018. AQUALIA INFRAESTRUCTURAS d.o.o. BEOGRAD VRAČAR
 • Dogradnja proizvodne hale i rekonstrukcija upravne zgrade Štamparije "TULI"
  2017-2018. "VRŠAČKI VINOGRADI" Vršac
 • Izgradnja hale za proizvodnju obuće i pomoćnog objekta -portirnice "BRIDGE SRB" u Beloj Crkvi
  2017-2018. "Midala Invest Group" DOO, Vršac
 • Izgradnja Upravne zgrade i magacina "FLAMAT" u Beloj Crkvi
  2018-2019. "BRIDGE SRB" DOO, Bela Crkva
 • Izgradnja Upravne zgrade "TIM" u Banatskom Karlovcu
  2018 "FLAMAT"DOO, Beograd
 • Dogradnja hale za proizvodnju obuće, izgradnja saobraćajnice i pomoćnog objekta -nadstrešnice "PARILAB" u Alibunaru
  2019 "TIM"DOO, Banatski Karlovac
 • Izgradnja dvokolosečne pruge na deonici "VIJADUKT u km 59+159,40 ČORTANOVCI"
  2019-2020. "PARILAB" DOO, Alibunar
 • Izgradnja objekta hladnjače za voće
  2018-2020. "Karin komerc MD" DOO, Veternik
 • Izgradnja stambeno poslovnog objekta u ulici Feliksa Milekera u Vršcu
  2020 "Celanova agro" DOO, Vršac; "Elektrofrigo"DOO, Beograd
 • Izgradnja objekta za energetsku efikasnost u Zrenjaninu
  2020-2021. DOO"Jela Trade", Vršac
 • Izgradnja kućice za alat i rezervoara za vodu
  2020-2021. Grad Zrenjanin
 • Izgradnja magacina za poljoprivrednu mehanizaciju
  2020 "Celanova agro"DOO, Vršac