Vikend kuće u Vršcu

Vrsta: projektovanje Kvadratura: ukupno oba objekta 195 m² Godina: 2024. Projektant:...

Fiskulturna sala u Gudurici

Vrsta: projektovanje + izvođenjeAdresa: Nušićeva bb Parcela: 3 K.O. Gudurica u...

Stambeno poslovni objekat P+1

Vrsta: projektovanje + izvođenjeAdresa: Abraševićeva br. 64 Parcela: 4728 K.O. Vršac u...

Porodična kuća P+0 - montažni objekat

Vrsta: projektovanjeAdresa: Đakova br. 29 Parcela: 4828 K.O. Vršac u VršcuKvadratura: 242...

Porodična kuća P+1

Vrsta: projektovanjeAdresa: Janoša Lenđela br. 14 Parcela: 1627 i 1628 K.O. Vršac u...

Porodična kuća P+1

Vrsta: projektovanjeAdresa: Druga nova bb Parcela: 6795/4 K.O. Vršac u VršcuKvadratura: 513...

Dečiji vrtić P+1

Vrsta: projektovanje + izvođenjeAdresa: Abraševićeva br. 1 Parcela: 5593, 5594, 5595 i 5597...

Poslovni objekat P+1

Vrsta: projektovanje + izvođenjeAdresa: Stepe Stepanović bb Parcela: 9/12 K.O. Vršac u...

Hotel „Plamen Grad“

Vrsta: projektovanjeAdresa: Dunavska 19 Parcela: 5953 K.O. Kovin u KovinuKvadratura: /Godina:...

Stambeno poslovni objekat P+2

Vrsta: projektovanje fasadeAdresa: Feliksa Milekera br. 31 Parcela: 5614 K.O. Vršac u...

Stambeno poslovni objekat P+1+Pk

Vrsta: projektovanje + izvođenjeAdresa: Feliksa Milekera br. 22a Parcela: 4607 K.O. Vršac u...

Stambeni objekat Po+P+2

Vrsta: projektovanjeAdresa: Abraševićeva br. 64 Parcela: 4728 K.O. Vršac u VršcuKvadratura: 290...