• 26220 Kovin
  • Idejno rešenje i rekonstrukcija fasade hotela
  • Projektovanje
  • 2020. godina
  • Projektant: Magdalena Miljkov, mast. dipl. inž. arhitekture